Zadzwoń pod numer 513 820 323 i zamów przez telefon!

Regulamin

Regulamin zakupów w Sklepie FORTE-MEBLE.PL. Dotyczy umów zawartych na odległość (dalej Umowa).

1. Zajmujemy się sprzedażą produktów fabrycznie nowych, bez wad prawnych i fizycznych.
    
2. Ceny podane w naszym sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
    
3. Każdy produkt dostępny w ofercie jest objęty gwarancją producenta. Okres gwarancji wynosi 2 lata.

4. Każdy produkt może zostać dobrowolnie ubezpieczony przez kupującego. Sposób zawarcia ubezpieczenia opisany jest w pkt 15-18 Regulaminu.

5. Koszt dostawy uzależniony jest od wartości zakupu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: warunki dostawy mebli. Meble dostarczane są w paczkach do samodzielnego montażu. W przypadku gdy zamówienie składa się z towarów o różnym terminie wysyłki, całe zamówienie przejmuje termin z towaru o najdłuższym czasie realizacji.
    
6. Termin wysyłki przy każdym elemencie jest podany w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku). Jest liczony od następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia do chwili jego wysłania do Klienta. Zamówienia złożone po godz. 17:00 przyjmuje się jako złożone w kolejnym dniu roboczym.
    
7. Zamówiony towar wysyłamy firmą kurierską lub dostarczamy własnym transportem. Termin dostarczenia przesyłki przez kuriera wynosi od jednego do dwóch dni roboczych, w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu. Przesyłki dostarczane są pod wskazany adres od poniedziałku do piątku. Godziny doręczenia przesyłek ustalane są indywidualnie przez firmę kurierską w przedziale od 8:00 do 16:00. Za dodatkową opłatą można zmienić godziny doręczenia w przedziale od 16:00 do 18:00 lub od 18:00 do 21:00. Doręczenie po godz. 16:00 jest możliwe po wcześniejszym potwierdzeniu i ustaleniu kosztów dostawy. Należy pamiętać, że kurier nie ma obowiązku wniesienia przesyłki do mieszkania.
    
8. Każdy zakup zostaje udokumentowany fakturą VAT, która jest dołączana do przesyłki lub przesyłana na adres e-mail podany w zamówieniu.
    
9. Wszelkie reklamacje związane z uszkodzeniami mechanicznymi widocznymi przed rozpakowaniem przesyłki, należy koniecznie zgłosić kurierowi jeszcze w momencie odbioru. Kurier ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody, a następnie przekazania oryginału Klientowi.

10. Gwarancje i reklamacje:

Każdy towar zakupiony w Sklepie jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:
a) przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją). Na meble udzielana jest 2-letnia gwarancja.
b) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.
c) Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sklep.

11. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy:

a) Konsument, który w Sklepie zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: sklep@forte-meble.pl lub na adres: Sklep Meblowy FORTE, ul. Przemysłowa 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

b) Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi pkt 12 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

c) Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów - od dnia ich zawarcia.

d) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

e) Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania usługi dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.

f) Konsument nie ponosi kosztów świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 12 lit. a Regulaminu i skutkach jego wykonania lub Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

g) W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

h) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

i) Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

j) Towar powinien być zwrócony na adres: Magazyn FORTE, ul. Wawrzyniaka 50, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

k) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

l) W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli Umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.

m) Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
- w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
- w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

12. Zawarcie umowy.

Prezentacja produktów w Sklepie internetowym lub na innych platformach internetowych nie stanowi prawnie wiążącej oferty, a jedynie zaproszenie do złożenia zamówienia. Klikając przycisk [KUPUJĘ I PŁACĘ] Klient składa wiążące zamówienie na towary wymienione w koszyku zakupowym. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy Sklep zaakceptuje ofertę Klienta poprzez wysyłkę towaru. Automatycznie generowany e-mail potwierdzający po złożeniu zamówienia nie stanowi oświadczenia przyjęcia oferty ze strony Sklepu. Przekazanie danych konta pocztą elektroniczną w celu dokonania przedpłaty również nie stanowi oświadczenia akceptacji oferty ze strony Sklepu.
   
13. Formą zapłaty za towar i ubezpieczenie jest:
        - płatność przy odbiorze (pobranie),
        - szybkie przelewy online,
        - raty (nie dotyczy ubezpieczenia),
        - przedpłata przelewem na konto:

    Jajo Strusia J.M.J. Ciszewscy sp.j.
    ul. Przemysłowa 10
    66-400 Gorzów Wielkopolski

    Volkswagen Bank Polska S.A.
    38 2130 0004 2001 0161 1102 0001

    W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zamawiającego.

14. Wzór Formularza odstąpienia od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy - plik w formacie pdf do pobrania tutaj

15. Zawarcie umowy ubezpieczenia na odległość:

a. Użytkownik dokonujący zakupu w sklepie internetowym dodaje produkt do koszyka i dokonuje wyboru rodzaju ubezpieczenia.
b. Cena za ubezpieczenie doliczana jest do ceny wybranego produktu. Forma zapłaty opisana jest w pkt. 12.
c. Przystępując do ubezpieczenia użytkownik oświadcza, że:

-       przed zawarciem umowy ubezpieczenia udostępniono mu Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Kartę Produktu, Dokument Informacyjny, zapoznał się z ich postanowieniami i w pełni je akceptuje oraz, że produkt jest zgodny z jego wymaganiami oraz potrzebami ubezpieczeniowymi,

-         wszystkie dokumenty ubezpieczeniowe, w tym deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia, OWU, Karta Produktu, Dokument Informacyjny mogą być mu przekazywane na podany w formularzu adres mailowy,

-         wyraża zgodę na przesyłanie informacji i dokumentów mających związek z zawartą umową ubezpieczenia środkami komunikacji elektronicznej na adres e-mail lub numer telefonu komórkowego podany w formularzu. Zgoda ta jest w pełni dobrowolna, ale niezbędna do zawarcia umowy ubezpieczenia. W razie zmiany danych kontaktowych, użytkownik zobowiązuje się je uaktualnić, dzięki czemu będzie otrzymywać informacje i dokumenty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

-       podane przez niego informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
d. Po opłaceniu składki ubezpieczeniowej polisa wraz z załącznikami przesyłana jest na wskazany adres mailowy.

16. Administratorem danych osobowych w umowach ubezpieczenia jest Helvetia Global Solutions Ltd , zarejestrowana w Księstwie Lichtensteinu pod numerem FL-0002.191.766-9, z siedzibą w Vaduz (FL-9490) przy ulicy Aeulestrasse 60, upoważniona do działania na terenie Polski na mocy porozumienia o wolnym handlu i wspólnym rynku EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), reprezentowana przez WAGAS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rydygiera 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000409365, NIP 107-00-00-135, wysokość kapitału zakładowego 125 000 zł. Dane przetwarzamy w celach: oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia, dochodzenia roszczeń, reasekuracji ryzyk, przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym, rozpatrywania zgłoszonych reklamacji i odwołań oraz innych prawnie uzasadnionych interesach Administratora.

17. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia

a. Zgodnie z art. 40 ust.2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia mu informacji, które należy przekazywać konsumentowi na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta, dotyczących zawierania umów na odległość, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.
b. Prawo do odstąpienia od Umowy ubezpieczenia nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach umów całkowicie wykonanych na żądanie Konsumenta, przed upływem 30 dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
c. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres wskazany w OWU.

18. Warunki złożenia reklamacji związanej z udzielaną przez Zakład Ubezpieczeń ochroną ubezpieczeniową, wskazane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dokumenty do pobrania:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - TUTAJ

Dokument informacyjny - TUTAJ

Menu
Zamknij
Koszyk
Zamknij
Powrót
Moje konto
Zamknij

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć